Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Bayat

:

Yivsiz Av Tüfeği RuhsatıYivsiz Av Tüfeği Ruhsatı İşlemleri

    Yivsiz Tüfek taşımak yada bulundurmak istiyorsanız Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almak zorundasınız. Bu ruhsatname İlçemiz Kaymakamlığı tarafından verilmektedir.
         Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri verildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.
      Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri şahsa mahsustur. Bunlarda sahibinin T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, yaşı, tabiiyeti, işi, ikametgahı ve verildiği tarih gösterilir.
       Yivsiz Tüfek taşıyan herkes Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesini yanında taşımaya ve istenildiği zaman ilgili memurlara göstermeye mecburdur.
    Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesine kayıtlı olmayan yivsiz av tüfekleri ruhsatsız silah sayılmakta, taşıyanlar hakkında adli ve idari işlem yapılmaktadır.
     Avlanabilmek için İl Çevre Orman Müdürlüğünden o yılın harcını yatırmak kaydı ile avlanma pulu alınması gerekmektedir.

 • Kurumsal E-Posta
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu