Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK
 
 
TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK (TDP) KAVRAMI VE GELİŞİMİ
Polis, hem toplumla iç içe olan hem de devlet adına güvenliği sağlamayı amaçlayan bir kurumdur. Polislik hizmetlerinin yürütülmesinde altı temel hedef üzerinde odaklanılmıştır:
ü  Hukuk ve nizamın sağlanması, kişilerin ve mülkün muhafazası,
ü  Suçun önlenmesi,
ü  Suç faillerinin adalete teslimi, suçların aydınlatılması,
ü  Karayolu trafiğinin kontrolü ve trafik meseleleri hakkında mahalli yetkililere tavsiyelerde bulunulması,
ü  Belli muhtelif işlerin gerektiğinde bazı devlet daireleri adına ifası,
ü  Yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, küçük ve büyük felaketlere karşı daima hazırlıklı olmak.
Güvenlik olgusu, çağdaş devletlerin temel hizmet alanları arasında yer almakta ve devletlerin var olma nedenlerinin başında gelmektedir. İç güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi bakımından, kamu düzeninin muhafazası ve devamının sağlanması tolumun emniyet içinde varlığını sürdürmesi yönüyle vazgeçilmezdir. Kamu düzenini sağlamak, devlet olmanın başlıca gereklerindendir. Kamu düzeni, emniyetli bir ortamın varlığına karşılık gelmektedir. Emniyetli ortam, asayişin sağlandığı ve her şeyin yerli yerine konulduğu bir çevreyi ifade eder. Asayiş, uygulanmakta olan kanunlarla toplumun yaşantısının düzenli, güvenli ve devamlı olması hali, yürürlüğe konulan yasal düzenlemelerle toplum halinde yaşayan kişilerin başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar vermeden yaşamaları ve bu yaşantı inancının sürekli olması durumudur. Polis varlığının gayesi olan toplumdan bağımsız ve toplumsal taleplerden uzak bir anlayışla hizmet yürütemez. Polislik artık topluma hizmet sunan bir meslek olarak ön plana çıkmaktadır. Hizmet sunma felsefesi çerçevesinde de polislik mesleği bir fedakarlık, sorumluluk ve yol gösterici meslek olarak ön plana çıkmaktadır. Bütün bu ilkeler ışığında genel güvenlik hizmetlerini toplumun katılımı ile daha etkin bir şekilde yürütmek, toplumsal yapı ile bütünleşmek ve toplumsal taleplere duyarlılığını artırmak için Toplum Destekli Polislik anlayışı devreye girmektedir.
TDP NEDİR?
Toplum Destekli Polislik, insanı en yüce değer olarak kabul eden, toplumun hizmetinde olmayı ve vatandaş memnuniyetini temel hedef olarak gören, halktan aldığı destekle toplum düzenini bozan tüm olumsuzluklarla mücadeleyi amaçlayan çağdaş demokratik bir polislik anlayışıdır.
TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİĞİN HEDEFLERİ:
ü  Kişisel ilişkilerde hürriyet, eşitlik ve birlikteliğe katkıda bulunmak,
ü  Hürriyeti güvenlik ile uyumlu kılmak ve hukukun üstünlüğünü yüce utmak,
ü  İnsan haklarına saygılı olmak, korumak ve mutluluğu hedeflemek suretiyle insan haysiyetini yüceltmek,
ü  Müşterek sosyal faaliyette bulunmak suretiyle suç oluşturan koşulları def etmeye iştirak etmek ve yönlendirme yapmak,
ü  Toplum kesimlerinde güvenin pekiştirilmesinin oluşturulmasına katkı sağlamak,
ü  Kişilerin can ve mal emniyetini ve emniyet hislerini takviye etmek,
ü  Suçların takibini hukukun üstünlüğü çerçevesinde tahkik ve tespit edip gerçekleştirmek,
ü  Kamunun geçişine açık olan karayolları, caddeler, sokaklar ve çıkmaz sokaklarda serbest geçiş ve hareketi kolaylaştırmak,
ü  Kamu düzenini sağlamak,
ü  Gerekiyorsa diğer kurumları da harekete geçirmek suretiyle büyük ve küçük felaketlerle baş etmek ve zor durumda olanlara yardım ve tavsiyede bulunmak.
TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK HİZMET ANLAYIŞI:
 Toplum Destekli Polislik hizmet anlayışı, yerel taleplere odaklanan bir polislik yaklaşımını hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Toplum Destekli Polislik hizmetleri kapsamında vatandaşlarımızın suç mağduru olmadan, önleyici tedbirler konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Suçla mücadeleyi etkin kılmanın ve güvenli bir ortam sağlamanın, güvenlik hizmetlerine toplumun katılımı ve desteği ile mümkün olacağı açıktır.
Toplumun bir parçası ve görev yaptığı yerin güvenliğini sağlamaya çalışan birisi olarak Toplum Destekli Polis ( TD-P),üniformalı bir vatandaştır. Toplum Destekli Polislik hizmet birimleri yaptırım uygulayan bir anlayışla değil, önleyici hizmet mekanizması oluşturma ve sosyal hizmet sunma anlayışı ile işlev görmektedir.  Meydana gelen olay sonrası harekete geçmekten ziyade, olay meydana gelmeden önce harekete geçerek problemin büyümesini engellemektedir. Halkı, polisin en büyük yardımcısı olarak gören Toplum Destekli Polislik anlayışına göre; polisin suç ve suçlularla mücadelesi halkın katılımı ve desteği ile başarıya ulaşacaktır. Bu başarı sonucunda polisin görev yapma motivasyonu artacağı gibi, halkın da sunulan polislik hizmetlerinden memnuniyeti ve sosyal yaşam kalitesi yükselecektir. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak önceliğimiz suç oluşmadan suçun oluşabileceği zeminleri tespit edip, suçun oluşmasını önlemektir.
Hedefimiz, temiz ve huzurlu bir toplum içerisinde ferah ve refah bir toplum hayatına ulaşabilmektir. Bu hedefimize ulaşırken de sizlerin yardımlarını beklemekteyiz. Güvenlik hizmetleri dev bir orkestra gibidir ve siz bu orkestranın en önemli sanatçısısınız. Çalışma başarımız ve ahengimiz sizinle daha güçlüdür. Güvenlik hizmetlerini birlikte yürütelim ve huzurlu kentimizde hep birlikte yaşayalım.
SAYFA_SONU.png
 
 
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-devlet
 • Polis Eşleri Kaynaşma - Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk
 • Polsan
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Göç İdaresi