Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

FTM MÜRACAAT ŞARTLARI

Giriş

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ MÜRACAAT ŞATLARI​

 

SORU: Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Şartları nelerdir ve nereye müracaat edilir?

CEVAP: Fahri Trafik Müfettifi aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,k,
 • En az kırk yaşında olmak,
 • En az yüksekokul mezunu olmak,
 • En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
 • Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
 • Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
 • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 Gerekli Belgeler
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgah
 • Sabıka kaydı belgesi
 • Sürücü belgesi
 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler. 
Başvuru Yeri
 • İkametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler.
 • Afyonkarahisar ili için Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğine yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte müracaat etmeleri yeterlidir.
 • Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği  Tel: 0 (272) 2138021 / 5920
   
Başvuru Şekli
 • Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
 • İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

 

 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-devlet
 • Polis Eşleri Kaynaşma - Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk
 • Polsan
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Göç İdaresi